C-Site

risk management

Controleer en leer uit uitvoering van je projecten.

De ruwbouw fase heeft het hoogste risico op zware faalkosten.

Het is dus van cruciaal belang zoveel mogelijk de risico's te beheersen. Uiteraard doen we dit meer en meer door de planning en 4D of 5D modellering van het bouwproces.

C-SITE zorgt voor real time beelden waardoor je vinger aan de pols houdt, ook van op afstand en waar je ook bent.

Daarnaast zorgen we voor een toegankelijke visuele databank in een foto galerij die je in staat stelt ieder moment van je project terug te halen en te bekijken.

Van controle op overwerk tot inzicht in levering van materiaal en grondstoffen. Zo ondersteun je ook budget en planning via de foto's.

Beelden zorgen voor objectief argumentatie materiaal  en inzicht in mogelijke issues.

proces optimalisatie

meten is weten

project visualisatie

visueel as built

projecten

use case

project visualisatie

visueel as built

risk management

onder controle

proces optimalisatie

meten is weten