C-Site

Visuele communicatie is essentieel bij complexe openbare werken

Openbare werken is een complexe activiteit waarbij objectieve communicatie heel belangrijk is. Meer en meer lokale besturen zetten in op visuele manieren om hun projecten tot bij de burger te brengen en te documenteren. Transparantie voor een  minder hinder beleid is hier key.

Breng de werf dichter bij de mensen zonder hen aan de werfhekkens te moeten vinden. Dat is de uitdaging!

De opkomst van toepassingen zoals 360 city tours, 360 werfbezoek of project visualisatie en 3D apps tonen aan dat organisaties nood voelen aan doorgedreven transparantie wat betreft stand van zaken van bouwprojecten. Dit om een vlotte mobiliteit te bewerkstelligen en verwachtingen van de gemeenschap te beantwoorden.

Stad Antwerpen met knip van de Leien, Rijkswaterstaat met de aanleg van de A6 in Almere, AG Vespa met Scheldekaaien gebruiken onder andere onze C-SITE camera app & service.

Wil u als lokaal bestuur weten wat de C-SITE services voor uw project kan betekenen op vlak van interne en externe communicatie? Contacteer ons via sales@c-site.com