C-Site

project visualisatie

visueel as-built dossier

Naast alle engineering data, technische informatie, meetstaten, interventie verslagen, mails, documenten,... heb je nood aan een intuïtieve en duidelijke vorm om je project te documenteren.

C-SITE stelt je in staat om dit eenvoudig en automatisch te laten verlopen.

Haal de vertraging op je as-built dossier in door real time beeld materiaal.

C-SITE automatiseeert ook de koppeling met je bestaande communicatie lijnen naar je stakeholders en project partners in project management tools of klantenportalen.

Meer dan werfopvolging krijg je ook een kennisdatabank en visueel dossier van jouw project in aanbouw.

projecten

use case

project visualisatie

visueel as built

risk management

onder controle

proces optimalisatie

meten is weten